545-0DA10-0AX0司钻房触摸屏

更新:2014-11-23 10:39      点击:
  • 产品品牌   石油钻机
  • 产品型号   6AV6 545-0DA10-0AX0
  • 产品描述

    6AVA 545-0DA10-0AX0说明:6AVA 545-0DA10-0AX0 西门子触摸屏详细订货号: Smart 700 IE Smart 700 IE,7 寸触摸屏6AV6 648-0BC11-3AX0 Smart 1000 IE Smart 1000 IE,10.2 寸触摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0 TD400C 蓝色背光 LCD,4 行文本显示器,可自定义前面板

产品介绍
6AVA 545-0DA10-0AX0说明:6AVA 545-0DA10-0AX0
 
西门子触摸屏详细订货号:
 
Smart 700 IE Smart 700 IE,7 寸触摸屏6AV6 648-0BC11-3AX0
 
Smart 1000 IE Smart 1000 IE,10.2 寸触摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0
 
TD400C 蓝色背光 LCD,4 行文本显示器,可自定义前面板
 
6AV6 640-0AA00-0AX0
  
6AV6 640-0BA11-0AX0
 OP 73 micro s7-200系列用
 
6AV6 640-0CA11-0AX0
 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
 
6AV6 640-0DA11-0AX0
 K-TP 178 micro s7-200系列用
 
6AV6 641-0AA11-0AX0
 OP 73  单色  3英寸  

上一篇:350-1AH02-0AE0 FM350计数器

下一篇:342-5DA02-0XE0 CP通讯模块

更多产品